موضوع پادکست ۱ : فرهنگ سازمانی واقعی و فرهنگ سازمانی آرمانی و مکتوب در فروشگاه ها / غلامرضا عباسی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 

موضوع پادکست ۲ : استفاده از تکنیک اسمارتر (smarter)، در هدفگذاری خرده‌فروشی / غلامرضا عباسی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پادکست ۳ :  تَنِش در فروشگاه / غلامرضا عباسی

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پادکست ۴ :  اصول چیدمان حرفه ای کالا در فروشگاهها / هومن لطفی آزاد

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پادکست ۵ : تعریف و تبیین نقش واحد ریسیوینگ در موفقیت خرده فروشی های زنجیره ای / هومن لطفی آزاد

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پادکست ۶ : جایگاه اقتصادی فروشگاههای زنجیره ای در کشور و فواید آن / غلامرضا عباسی (مصاحبه با رایو گفتگو-مهرماه ۱۳۹۶)

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@

 


موضوع پادکست ۷ : چالش های توسعه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای؛ معایب و مشکلات / غلامرضا عباسی (مصاحبه با رایو گفتگو-۲۹ مرداد ۱۳۹۷)

منبع : کانال استن گروپ Stangroup@