دوربین فروشگاه / ۱
خلاقیت در خودروی چیدمان شده در مقابل فروشگاه تسکو انگلستان از نوع اکسترا که نشان از تنوع کالایی بالا و عرضه محصولات تازه دارد.

دوربین فروشگاه/۲

مشتری مداری یعنی اینکه فروشگاه به گونه ای طراحی شود که مشتریان ناتوان و یا کم توان هم بتوانند از آن استفاده کنند.

دوربین فروشگاه / ۳
واژه ” سلام ” واژه ساده ولی پرمحتوایی است. متاسفانه در بسیاری از فروشگاه ها، فروشنده ها منتظر سلام دادن مشتری هستند. بدترین فروشگاه، فروشگاهی است که “مشتری” در سلام دادن پیش قدم است. وقتی فروشنده ای در سلام دادن پیش دستی میکند، یعنی: در این فروشگاه امنیت حاکم است/به فروشگاه ما اعتماد کن/اگر سوالی بود از من بپرس/شما( مشتری ) برای ما ارزش داری و دهها پیام دیگر … در تصویر دقت کنید. در یک فروشگاه انگلیسی این واژه مقدس در ابعاد بزرگ به چشم میخورد. ولی متاسفانه وقتی توصیه مشابه میشود، در پاسخ میگویند: چه لزومی دارد!!!