–  مشخصات:

– مدیر بخش پروتئینی مدرن گروه مشاورین و مدرسین استن گروپ.

– دارای ۲۰ سال سابقه علمی و تجربی در صنعت پروتئینی کشور.

 –

سوابق کاری و اجرایی:

 • از سال ۷۸ به صورت حرفه ای اشتغال در مغازه قصابی (پدر) به مدت پنج سال.
 • از سال ۸۳ اشتغال مستقل و ادامه فعالیت در زمینه قصابی به مدت چهار سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی پرسنل در فروشگاه های بلوگا به مدت دو سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی پرسنل در فروشگاه های حامی به مدت دو سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی پرسنل در فروشگاه سام پروتئین به مدت یک سال.
 • راه اندازی کارگاه فراوری و تولید انواع مرینیت ها و پخش آن به مدت ۳ سال.
 • مدیر قسمت فروش و آموزش پرسنل در فروشگاه دیوکس به مدت یک سال.
 • مدیر قسمت فرآوری و مرینیت (marinate)در شرکت بزرگ سامانه آوای پایتخت به مدت شش ماه.
 • مشاوره و آموزش پرسنل آموزشگاه پالادیوم به مدت سه ماه.
 • مشاوره و آموزش پرسنل در پروتئینی امیر به مدت سه ماه.
 • مدیر و سرپرست قسمت فروشگاه مارینا به مدت یک‌ سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی پرسنل در سوپر پروتئین ماهان به مدت یک سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی و سرپرست سوپر پروتئین نارین به مدت یک سال.
 • مشاور و راه‌انداز و سرپرست و مدیرآموزشی پرسنل در فروشگاه اکسون به مدت یک سال و نیم.
 • مشاوره آموزش پرسنل کوروش پروتئین به مدت سه ماه.
 • مشاور و مدیرآموزشی و بازرس در فروشگاه های هایپر فامیلی به مدت یک سال.
 • مدیر آموزش قصابی هایپر استار اِرم و صبا.
 • مدیر بخش پروتئینی مدرن گروه مشاورین و مدرسین استن گروپ.

 

مهارت ها در بخش پروتئینی نوین:

 • آشنایی و تسلط کامل بر انواع گوشت، مرغ، ماهی.
 • متخصص در زمینه محصولات فانتزی، نوین و لوکس پروتئینی بیش از ۲۰۰ آیتم.
 • آموزش قصابی مدرن و کلاسیک.
 • آموزش محصولات فرآوری شده و آماده به طبخ.
 • تدوین آیتم و گریدبندی فروشگاه ها نسبت به منطقه جغرافیایی.
 • عیار گیری و قیمت گذاری محصولات پروتئین.
 • آشنایی کامل با تجهیزات و ابزار و لوازم بهداشتی قصابی.
 • بررسی و تحقیقات میدانی نسبت به موقعیت فروشگاه.
 • مهارت دیزاین و دکوراسیون پروتئین.
 • مصاحبه تخصصی نیروی کار.
 • آموزش کامل پرسنل قصابی.
 • راهنمایی کارفرما بر کنترل و روند کار پرسنل.
 • ارتقای فروش و بازدهی بیشتر کار.
 • کنترل و بازرسی بر روند تولید.
 • آشنایی با الزامات دامپزشکی و بهداشتی پروتئین.
 • تخصص در زمینه درست کردن انواع مرینیت برای گوشت، مرغ و ماهی.

 

گوشت ـ قصاب ـ قصابی مدرن ـ مرغ ـ مرینیت ـ فرآوری ـ آموزش قصابی ـ پروتئین ـ قصابی فروشگاه ـ سوپر پروتئین ـ مدرک قصابی ـ بهترین قصابی ـ فروشگاه قصابی ـ  فروشگاه های مدرن ـ ماهی ـ شناخت گوشت ـ شناخت مرغ ـ شناخت ماهی ـ سوپر گوشت ـ شناخت انواع گوشت ـ شناخت انواع مرغ ـ شناخت انواع ماهی ـ آموزش برش گوشت ـ آموزش برش مرغ ـ آموزش برش ماهی ـ برش گوشت ـ برش مرغ ـ برش ماهی ـ تیکه کردن گوشت ـ تیکه کردن مرغ ـ تیکه کردن ماهی ـ مشاوره قصابی ـ مشاوره پروتئین ـ راه اندازی قصابی ـ مشاور و راه انداز پروتئین ـ مشاوره و راه اندازی قصابی ـ تجهیزات قصابی ـ مشاوره و تجهیزات قصابی ـ مشاوره و راه اندازی فروشگاه ـ بوچری ـ بوچر شاپ ـ قصاب حرفه ایی ـ مدرک فنی حرفه ایی برای قصابی ـ آموزش کارکنان قصابی ـ آموزش فروشنده قصابی ـ فرآوری گوشت ـ فرآوری مرغ ـ فرآوری ماهی ـ آموزش آیتم های قصابی ـ آموزش تهیه ژیگو ـ تهیه سوسیس دستی ـ Butchery ـ راه اندازی سوپر پروتئین ـ راه اندازی بخش قصابی فروشگاه ها ـ قصابی لوکس ـ قصابی لاکچری ـ انواع سس گوشت ـ تهیه انواع سس گوشت ـ قصابی کلاسیک .