عنوان کتاب: واژه نامه و اصطلاحات خرده فروشی 

– گرد آوری و ترجمه : غلامرضا عباسی ، سیده عابده چهار سوقی

– نوبت چاپ : اول (نایاب در بازار)

– سال چاپ : ۱۳۹۱

– ناشر : کتاب مهربان نشر

– تعداد صفحات : ۲۳۲

– ویژگی : اولین دیکشنری تخصصی خرده فروشی در ایران با کاربرد آموزش کار آموزان این صنعت

– موضوع کتاب : این کتاب شامل دو فصل است. فصل اول ترجمه و تشریح لغات تخصصی صنعت خرده فروشی بوده و فصل دوم واژه نامه کالاها و نوع طبقه بنده آن در فروشگاه های بزرگ است.


عنوان کتاب: هنر ارتباط غیرکلامی در فروش و روابط تجاری

 

 

– تالیف و گرد آوری : غلامرضا عباسی ، مجتبی فیض اللهی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۴

– ناشر : انتشارات کوی کوثر

– تعداد صفحات : ۷۵

– ویژگی : اولین کتاب مصور و رنگی ارتباطات غیر کلامی در ایران

– موضوع کتاب : ابعاد و ابزار های ارتباطی در مذاکرات، حالات مختلف بدن در فروشندگی، رفتارهای غیر کلامی نامناسب در حضور مشتری، رفتارهای غیرکلامی در مذاکرات تجاری، هدایای تبلیغاتی و فروشندگان خاموش


عنوان کتاب: فروش ناب

 

– مولف : غلامرضا عباسی

– نوبت چاپ : چاپ چهارم (۱۳۹۷)

– سال چاپ اول : ۱۳۹۰

– ناشر : کتاب مهربان نشر

– تعداد صفحات : ۱۲۰

– ویژگی : مصور، رنگی و ویژه فروشگاه های ایرانی

موضوع کتاب : اولین کتاب آموزش فروشنگی در ۲۷ صنف فروشگاهی در ایران، بیان تجارب فروشندگان موفق، تکنیک های فروش حرفه ای در هایپر مارکت ها


عنوان کتاب: بزرگان صنعت خرده فروشی جهان

 

– گرد آوری و ترجمه : غلامرضا عباسی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۱

– ناشر : کتاب مهربان نشر

– تعداد صفحات : ۳۴۴

– ویژگی : تشریح مدل مدیریتی سه خرده فروش زنجیره ای بزرگ جهان، وال مارت آمریکا، تسکو انگلستان و کارفور فرانسه

– موضوع کتاب : اسرار موفقیت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ جهان، تشریح مدل استراتژی سه خرده فروش موفق -جهان، لغت نامه تخصصی ضمیمه


عنوان کتاب: مجموعه چهار جلدی فروشندگی و فروشگاهداری

 – گرد آوری : مجتبی فیض اللهی و غلامرضا عباسی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۴

– ناشر : انتشارات کوی کوثر

– تعداد صفحات : ۴۰۰

– ویژگی : ۴ جلدی جیبی، مصور و تمام رنگی

– موضوع : متون فروشندگی در فروشگاه های بزرگ و کوچک زنجیره ای و فروشگاهداری نوین


عنوان کتاب: ۴ راه کاسبی موفق (مجموعه چهار جلدی)

– تالیف : غلامرضا عباسی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۳

– ناشر : کتاب مهربان نشر

– تعداد صفحات : ۳۹۴

– ویژگی : مصور، تمام رنگی، چهار جلدی و جیبی

– موضوع : هر جلد از این کتاب چهارجلدی یک موضوع تخصصی فروشگاهی را به زبان ساده توصیف می کند. فروش و اخلاق تجارت، رفتار با مشتری، فروشگاهداری، فروشندگی و ارتباطات


عنوان کتاب: آموزه هایی از سه غول خرده فروشی جهان

 – گرد آوری و ترجمه : غلامرضا عباسی ، مجتبی فیض اللهی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۴

– ناشر : انتشارات کوی کوثر

– تعداد صفحات : ۱۸۸

– ویژگی : ویرایش بزرگان صنعت خرده فروشی جهان، مصور و رنگی

– موضوع : خلاصه ای از نحوه اداره سه فروشگاه بزرگ جهان، وال مارت آمریکا، تسکو انگلستان و کارفور فرانسه


عنوان کتاب: آموزش خرید کودکان (گروه سنی ب و ج)

– تالیف : غلامرضا عباسی ، فاطمه مقدم

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۸۹

– ناشر : انتشارات جابر

– تعداد صفحات : ۳۲

– ویژگی :‌ تمام رنگی و جذاب

– موضوع : آموزش مصور نحوه خرید از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ برای کودکان و نوجوانان با رویکرد محدودیت منابع مالی و زمان خرید در قالب خاطره یکروزه اولین اردوی دانش آموزی خرید از فروشگاه


 

عنوان کتاب: جعبه سیاه فروشگاه

 – تالیف :‌ غلامرضا عباسی

– نوبت چاپ : اول

– سال چاپ : ۱۳۹۷

– ناشر : کتاب مهربان نشر

– تعداد صفحات :‌ ۲۲۲

– ویژگی : آموزش کاربردی کارکنان و مدیران فروشگاه ها و هایپر مارکت ها

– موضوع : بیان ویژگی یک فروشگاه بزرگ زنجیره ای و یا تک شعبه استاندارد و راه های موفقیت و افزایش فروش آن از راه اندازی، افتتاح تا توسعه شعب به همراه اسرار سقوط فروشگاه ها و هایپر مارکت ها